Dragmaskin D700

Denna dragmaskin är byggd så att det för operatören skall bli så enkelt som möjligt att kunna arbeta med maskinen. När draglinan är applicerad i röret och kabeländan sträcks linan upp. Sedan återstår det för operatören endast att starta maskinen. När maskinen är startad hålls linan sträckt med en kraft som operatören bedömer är lämpligt utifrån de förutsättningar som råder på platsen. Linan sprids under arbetets gång automatiskt för att denna skall rymmas på trumman i hela dess längd. Detta speciellt viktigt vid förläggning av längre sträckor för att slippa skarvar på draglinan.  Maskinen är synkad med mataren så att dessa två ej skall kunna köra ifatt varandra. Detta så att draglinan inte skall trassla inne i slangen. När man blåser in draglinan går det att bromsa trumman med hjälp av hydrauliken så att inte denna frihjular med ”ambasadörrulleefekt” Som följd. Denna går även att frikoppla när man snabbt vill tömma eller linda av draglinan.

Dragkraften är steglös justerbar från 0-700 kg

Lintrumman rymmer 2000 m 8 mm draglina